Autoverzekering voor jongeren vaak duurder

Je betaald een hogere premie of meer eigen risico bij een schade. (Benieuwd wat jij straks betaald?). Er zijn grote verschillen tussen verzekeraars in acceptatiebeleid voor jongeren en de premieopslagen. Waarom is dat eigenlijk zo? Jongeren tot 25 jaar krijgen vaak te maken met een premietoeslag voor de autoverzekering. Ook hanteert een aantal verzekeraars een extra eigen risico voor jonge bestuurders. De reden is dat jongeren vaker ongelukken veroorzaken en daardoor zien verzekeraars deze groep als meer risicovol. Bij dodelijke ongevallen zijn jongeren zelfs 5 maal zo vaak betrokken dan oudere bestuurders volgens gegevens van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Lees hier het complete artikel van de Consumentenbond.